The Significance of the Pro-U.S. Stance in Brazil’s Defence Policy Cover Image

Znaczenie proamerykańskiego kierunku w polityce obronnej Brazylii
The Significance of the Pro-U.S. Stance in Brazil’s Defence Policy

Author(s): Bartłomiej Znojek
Subject(s): Governance, International relations/trade, Security and defense, Military policy, Geopolitics
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Brazil; defence policy; relations with United States; defence cooperation; NATO; modernization of military;
Summary/Abstract: Prawicowy rząd prezydenta Jaira Bolsonaro od swojej inauguracji w styczniu 2019 r. priorytetowo traktuje zacieśnienie stosunków z USA. Uznaje je za kluczowego partnera we współpracy obronnej i aspiruje do bliskich kontaktów z NATO. Rozwój tych kierunków ma pomóc w procesie modernizacji armii, zwiększaniu zdolności obronnych oraz ekspansji krajowego przemysłu zbrojeniowego, a w rezultacie wzmocnić pozycję międzynarodową Brazylii. Rząd Bolsonaro jest zainteresowany współpracą w dziedzinie obronności z Grupą Wyszehradzką, co stwarza możliwości rozwoju stosunków polsko-brazylijskich.

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 2020
  • Language: Polish