Right to parenthood and parenting rights of women in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Pravo na roditeljstvo i roditeljska prava žena u Bosni i Hercegovini
Right to parenthood and parenting rights of women in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Almina Šatrović
Contributor(s): Masha Durkalić (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Family and social welfare
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Marginalized groups; Parenting rights; One parent families; Single moms; Protection of motherhood;
Summary/Abstract: Svako ljudsko biće rođenjem stiče prava koja su zagarantovana brojnim međunarodnim i domaćim zakonodavnim dokumentima i propisima, a čije povrede izazivaju sankcije. Svaka pojedina država svojim Ustavom osigurava građanima/kama poštivanje tih prava. Ljudsko biće rođenjem postaje fizička osoba, tj. subjekt prava. To znači da dijete, čim se rodi, dobija pravnu sposobnost. Dovoljno je da dijete pokazuje znakove života, ali ne mora biti i sposobno za život.

  • Page Count: 45
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian