Feminist advocacy platform in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Feministička zalagačka platforma u Bosni i Hercegovini
Feminist advocacy platform in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Masha Durkalić
Subject(s): Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Family and social welfare, Socio-Economic Research
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Feminist pledge platform; Bosnia and Herzegovina; Feminism; Parenting Rights of Women in Bosnia and Herzegovina; Economic possibilities of women;
Summary/Abstract: Feminističke zagovaračke aktivnosti u Bosni i Hercegovini traju nešto više od 20 godina te su se odvijale uporedno sa samostalnim putem BiH kao nezavisne države nakon raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije početkom 90-ih godina. Kraj rata donio je i prelazak na drugi društveni sistem koji je iziskivao dugu tranziciju koja u BiH, ponekad se čini, traje zauvijek. Dok je neoliberalni kapitalizam preuzimao primat, pratili su ga novi oblici kršenja ljudskih prava. Ljudska prava su bila novina u društvu koje se još vrlo dobro sjećalo socijalizma te su u novom vremenu primjerima narušavanja temeljnih i neotuđivih prava svakog čovjeka dala pravo ime i lice.

  • Page Count: 31
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian