Annual report for 2012 Cover Image

Godišnji Izvještaj za 2012. godinu
Annual report for 2012

Contributor(s): Marija Vuletić (Translator), Hatidža Gušić (Translator)
Subject(s): Gender Studies, Education, Social development, Sociology of Politics
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Foundation CURE; Annual Report; Reviving the feminist movement in Bosnia and Herzegovina; Gender studies; Feminism;
Summary/Abstract: Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije CURE slave snagu i moć žena, te rade na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu. Feministički aktivizam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. CURE je organizacija profesionalaca/ki i volontera/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava, organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva.

  • Page Count: 27
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian