''JAVNOST'' - Journal of Science and Policy (1874/39) Cover Image

ЈАВНОСТ - лист за наукe и политику (1874/39)
''JAVNOST'' - Journal of Science and Policy (1874/39)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): History of Law, Political history, 19th Century
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: newspaper; media; 19th century; "Javnost"; Serbia; Kragujevac; judiciary; Živko Čukić;
Summary/Abstract: СУД И ПРАВДА; Стране новине о „Јавности“; ЈАВНИ ПРЕТРЕС ЖИВКА ЦУКИЋА; Рускиње у Цириху Декембра 1873.; ОТВОРЕНО ПИСМО г. М. Милојевићу!; ПРИПОСЛАНО; ОГЛАСИ; ФАБРИКА ШЕШИРА КОД ЗЛАТНОГ ЧИЛИНДЕРА на бившој Стамбол-капији сарам Златног Ангела у Београду; Књижебвни Оглас;

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 1874
  • Language: Serbian