''JAVNOST'' - Journal of Science and Policy (1874/34) Cover Image

ЈАВНОСТ - лист за наукe и политику (1874/34)
''JAVNOST'' - Journal of Science and Policy (1874/34)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Media studies, History of Law, Political history, 19th Century
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: newspaper; media; 19th century; "Javnost"; Serbia; Kragujevac; politics; print media; Dimitrij Lazarević; judiciary;
Summary/Abstract: ОПШТИНА; Стварни свет; Махиавело и Монтескије о штампи; Је ли човек од природе лењ и грабљив?; ДОПИСИ; Крупне ситнице; Димитрију Лазаревићу судији крагујевачког окружног суда; ОГЛАСИ; ФАБРИКА ШЕШИРА КОД ЗЛАТНОГ ЦИЛИНДРА на бившој Стамбол-капији сирам Златног Ангела у Београду;

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 1874
  • Language: Serbian