''JAVNOST'' - Journal of Science and Policy (1874/26) Cover Image

ЈАВНОСТ - лист за наукe и политику (1874/26)
''JAVNOST'' - Journal of Science and Policy (1874/26)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Agriculture, Economic history, Political history, 19th Century
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: newspaper; media; 19th century; "Javnost"; Serbia; Kragujevac; politics; Hungarian Parliament; economic policy; agriculture;
Summary/Abstract: Крагујевац, 1. Марта; Штудије о стању пољске привреде у Србији; шта смеће нашем моралном и материјалном развитку и због чега наша удружења а и ми сви не можемо да напредујемо?; Ствар српских застава на маџарском сабору; Крагујевац 28. Фебурара; Припослано; ОГЛАСИ; Ручни вештак сликања (молераја) ИЛИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ;

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 1874
  • Language: Serbian