''JAVNOST'' - Journal of Science and Policy (1874/24) Cover Image

ЈАВНОСТ - лист за наукe и политику (1874/24)
''JAVNOST'' - Journal of Science and Policy (1874/24)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Media studies, Political history, 19th Century
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: newspaper; media; 19th century; "Javnost"; Serbia; Kragujevac; work of peoples assembly; print media; Miloš Ilić; Ilija Dimitrijević;
Summary/Abstract: Слободна штампа и народна скупштина; Процес Са. Марковића књижевника и Дим. Стојковића уредника ''Јавности''; ДОПИСИ; Крагујевац. У недељу 24. Фебруара; Београд 13. Фебурара; Лепеница месеца Фебурара; НОВОСТИ; Одговор на допис Милоша Илића; ЦЕНОВНИК; Јавна коресподенција; ОГЛАСИ; АКЦИОНАРИМА; Ручни вештак сликања (молераја) ИЛИЈА ДИМИТРИЈЕВИЋ; На знање; ОБЈАВА;

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 1874
  • Language: Serbian