''JAVNOST'' - APPENDIX TO NUMBER 21 Cover Image

ЈАВНОСТ - ДОДАТАК К БРОЈУ 21-ОМ ''ЈАВНОСТИ''
''JAVNOST'' - APPENDIX TO NUMBER 21

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Economic history, Political history, Welfare systems, 19th Century
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: newspaper; media; 19th century; "Javnost"; appendix; Serbia; Kragujevac; London fire insurance; politics; economy;
Summary/Abstract: ПРИПОСЛАНО; ОГЛАСИ; МИЛАН ПИРОЋАНАЦ ПРАВОЗАСТУПНИК СТАНУЈЕ КОД ''СРПСКЕ КРУНЕ'' НА КАЛИМЕГДАНУ; ФАБРИКА ШЕШИРА код ЗЛАТНОГ ЧИЛИНДЕРА НА БИВШОЈ СТАМБОЛ-КАПИЈИ; Објава; АКЦИОНЕРИМА; ИМПЕРИЈАЛ, НОРТ-БРИТИШ АНД МЕРКАНТИЛЕ ЕНГЛЕСКА; АКЦИОНАРСКА ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ ПРОТИВ ВАТРЕ у ЛОНДОНУ И ЕДИНБУРГУ основана године 1803. и 1890. с особеном управом у Бечу;

  • Page Count: 2
  • Publication Year: 1874
  • Language: Serbian