''JAVNOST'' - Journal of Science and Policy (1874/19) Cover Image

ЈАВНОСТ - лист за наукe и политику (1874/19)
''JAVNOST'' - Journal of Science and Policy (1874/19)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Agriculture, Diplomatic history, Economic history, Political history, 19th Century
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: newspaper; media; 19th century; "Javnost"; Serbia; Kragujevac; politics; agriculture; German foreign policy;
Summary/Abstract: Крагујевац 10. Фебруара; Са велике школе; Из записника Небојше; Народној скупштини: Штудије о стању пољске привреде у Србији; Предлог за нов грађански поступак у округу (кантону) циришком; Спољна политика немачка; ДОПИСИ; Крагујевачка новост; Мојим ђацима у крагујевачкој гимназији; Књижевна вест; ОГЛАСИ; ФАБРИКА ШЕШИРА КОД ЗЛАТНОГ ЧИЛИНДЕРА на бившој Стамбол-капији;

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 1874
  • Language: Serbian