ЈАВНОСТ - лист за наукe и политику (1873/3)
"JAVNOST" - Journal of Science and Policy (1873/3)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Political history, 19th Century
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: newspaper; media; 19th century; "Javnost"; Serbia; Kragujevac; France; ; work of assembly committees; politics;
Summary/Abstract: Крагујевац, 12. Новембра; Од кога долази наша сиромаштина?; Рад скупштинских одбора; СЕСТРЕ (приповетка); О скорашњем запетом стању у Француској (Наставак на бр. 1.); Нек се зна; Различности; Наредба; ЧИТАОЦИМА ''ЈАВНОСТИ'';

  • Page Count: 4
  • Publication Year: 1873
  • Language: Serbian