HELSINŠKE SVESKE: Women and Children - 4. Serbia in the Modernization Processes of the 19th and 20th Centuries Cover Image

HELSINŠKE SVESKE: Žene i deca - 4. Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX veka
HELSINŠKE SVESKE: Women and Children - 4. Serbia in the Modernization Processes of the 19th and 20th Centuries

Author(s): Vera Gudac-Dodić, Momčilo Isić, Dubravka Stojanović, Sanja Petrović-Todosijević, Olivera Milosavljević, Andrej Šemjakin, Radmila Radić, Aleksandra Vuletić
Contributor(s): Sonja Biserko (Editor), Latinka Perović (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Education, Recent History (1900 till today), Culture and social structure , 19th Century, Eastern Orthodoxy
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; 19th and 20th century; status of women; children; influence of elite; village; kindergarten; upbringing of children; religious school;
Summary/Abstract: "Helsinške sveske" pod naslovom Žene i deca proizišle su iz projekta Srbija u modernizacijskim procesima XIX i XX veka. Saradnici koji su ovaj projekat začeli devedesetih godina prošlog veka pronalazili su razne izdavače za zbornike radova u kojima su saopštavali rezultate svojih istraživanja. Tako su se prva dva zbornika pojavila u izdanju Instituta za noviju istoriju Srbije; treći u izdanju autora, koje je potpisala Dubravka Stojanović, dok se četvrti zbornik pojavljuje u okviru pomenute edicije Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Hronološka granica istraživanja pomerena je već u drugom zborniku unazad: obuhvaćen je i XIX vek, što znači: srpska država i društvo u celom modernom dobu. U isto vreme, sužen je sadržaj istraživanja. Za razliku od prvog zbornika, koji ima multidisciplinarni karakter, jer su istraživana razna područja (ekonomija, politika, prosveta i obrazovanje, kultura), u narednim zbornicima preovlađuju istoričari koji se bave društvenom istorijom a u fokusu istraživanja je jedan problem: položaj žene, uticaj elita, žene i deca. U oba slučaja, istraživanja su podjednako delimična: ona ne predstavljaju celinu ni u hronološkom smislu ni u smislu obuhvaćenosti svih aspekata relevantnih za problem koji je istraživan. Na ovakav pristup modernizacijskim procesima u Srbiji XIX i XX veka uticalo je više činilaca: stanje istraženosti; teorijske osnove istraživanja; raščlanjenost istorijskog procesa, to jest njegova periodizacija, kako bi se uočila njegova dinamika i glavne karakteristike.

  • Page Count: 352
  • Publication Year: 2006
  • Language: Serbian