Return in sight: Integrating the Syrians in Turkey? Cover Image

Návrat v nedohlednu: Integrování Syřanů v Turecku?
Return in sight: Integrating the Syrians in Turkey?

Author(s): Kristýna Tamchynová
Subject(s): Civil Society, International relations/trade, Migration Studies, Inter-Ethnic Relations, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Syrians in Turkey; refugees; NGOs; EU; social cohesion and integration in Turkey;
Summary/Abstract: Vzhledem k pokračujícímu pobytu Syřanů v Turecku je důraz na posun projektů od humanitárních k rozvojovým. Pokračující posilování kapacity místních aktérů je tak i nadále nezbytné. Silnou roli, aktérskou i kontrolní, má v systému péče o uprchlíky v Turecku stát. Kontrola a dohled však někdy přechází i v omezování činnosti občanské společnosti. Napětí existuje i mezi dalšími aktéry – např. lokálními NGOs a INGOs. Projekty by tedy měly podporovat a rozvíjet spolupráci jednotlivých aktérů. Specifickým problémem je dostupnost a velikost nabízených EU grantů. Malí aktéři buď přímo nejsou způsobilými žadateli, nebo nemají na takové financování kapacitu. Otevírá se tak prostor pro menší cílené projekty či dary od menších, např. státních donorů. Klíčovou je otázka možných návratů. Zatímco je kladen důraz na sociální kohezi a integraci v Turecku, měla by být posílena i příprava pro návrat do Sýrie. V souvislosti s integrací je důležitá i senzitivita nejen vůči majoritní společnosti, ale zvláště vůči lokálním etnicko-socio-ekonomickým dynamikám a menšinovým skupinám (viz Kurdové).

  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2018
  • Language: Czech