Czech-German relations after the elections: How to prevent the alienation of each other Cover Image

Česko-německé vztahy po volbách: Jak zabránit vzájemnému odcizení
Czech-German relations after the elections: How to prevent the alienation of each other

Author(s): Jakub Eberle, Kai-Olaf Lang, Vladimír Handl
Subject(s): International relations/trade, Security and defense, Nationalism Studies, Migration Studies, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Czech-German relations; practical cooperation; EU; national leadership; internal markets; strengthening foreign and security policy partnerships; uncontrolled migrations;
Summary/Abstract: Česko-německé vztahy procházejí rozporuplným obdobím. Zatímco praktická spolupráce posiluje, v klíčových otázkách evropské politiky se pohledy Berlína a Prahy již delší dobu míjejí. Vznikající vlády v obou zemích proto stojí před zásadním úkolem: zabránit vzájemnému odcizení a nalézt společnou pozici v debatě o budoucnosti EU. Evropské politiky Prahy a Berlína působí často protikladně. Mezi strategickými prioritami obou partnerů je však významný překryv: oba mají zájem na dobře fungující EU při zapojení všech členských států. Řešení je třeba hledat v nejvyšší politické rovině. Praha a Berlín by tedy neměly pokračovat pouze v dalším prohlubování praktické spolupráce, ale především usilovat o její zasazení do širšího kontextu skutečně strategických úvah o budoucnosti EU. Národní pozice vůči EU budou formovat právě nejvyšší političtí představitelé, je tedy třeba o nich zahájit intenzivní politickou debatu při zapojení odborné i široké veřejnosti. Konkrétní možnosti se nabízejí v hledání odpovědi na otázku, jak úspěšně propojit prohlubování eurozóny s posilováním vnitřního trhu, v posilování partnerství v zahraniční a bezpečnostní politice a ve spolupráci v řešení příčin nekontrolované migrace.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2017
  • Language: Czech