Opportunities and barriers to supply of liquefied natural gas from the US to the EU Cover Image

Příležitosti a překážky dodávek zkapalněného zemního plynu z USA do EU
Opportunities and barriers to supply of liquefied natural gas from the US to the EU

Author(s): Lukáš Tichý, Jan Mazač
Subject(s): Environmental and Energy policy, International relations/trade, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: energy; EU-US relations; coal and oil; natural gas; export-import;
Summary/Abstract: Energetika představuje ve vztazích EU a USA dlouhodobě důležité téma. Evropská unie importuje z USA uhlí, ropu a začala dovážet i zkapalněný zemní plyn (LNG) z břidlic. Na jednu stranu je v současné době větší objem importu amerického břidlicového plynu ve formě LNG do EU zatím limitován a spíše omezen řadou faktorů na straně EU a USA. Na druhou stranu existuje řada současných a budoucích příležitostí pro dovoz břidlicového LNG z USA do EU. Spojené státy by proto měly usilovat o odstranění překážek jak na domácí úrovni, tak ve vztahu k EU. Podobně EU by se měla snažit o odstranění překážek jak na unijní úrovni, tak vůči Spojeným státům.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2017
  • Language: Czech