Strategy of Czech policy towards Germany Cover Image

Strategie české politiky vůči Německu
Strategy of Czech policy towards Germany

Author(s): Jakub Eberle, Vladimír Handl
Subject(s): International relations/trade, Policy, planning, forecast and speculation, Nationalism Studies, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Czech foreign policy; Germany; EU; international relations; deepening; re-nationalizing; following and balancing;
Summary/Abstract: Dlouhodobá strategie české politiky vůči Německu v současnosti chybí. O politice vůči SRN nelze uvažovat mimo její evropský kontext. Je v zájmu ČR usilovat o „více Evropy“? Je posílení Berlína příležitostí pro těsnější vzájemné vztahy? Úspěšná politika se musí řídit promyšlenou kombinací některých ze čtyř ideálně-typických strategií – prohlubování, renacionalizace, následování a vyvažování. Doporučení pro českou zahraniční politiku: Vzhledem k možnostem malého státu, vzájemné závislosti a pozitivní roli SRN v evropském prostředí je nejvýhodnější prohlubovat EU a následovat Německo.

  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2016
  • Language: Czech