Might have the Czech Republic a long-term strategy in a relationship with China? Cover Image

Má mít Česká republika dlouhodobou strategii ve vztazích s Čínou?
Might have the Czech Republic a long-term strategy in a relationship with China?

Author(s): Rudolf Fürst
Subject(s): Politics, Economic policy, International relations/trade, Economic development
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Czech Republic; China; relations; cultural policy; non-governmental institutions; economic diplomacy;
Summary/Abstract: Čína projevuje dosud nebývalý zájem o střední Evropu, České republice se nabízí možnost zlepšení politických kontaktů. Česká republika by měla zhodnotit svou zkušenost a začít více myslet a jednat strategicky. Zatím však ještě nebyla explicitně nastolena otázka, zda by Česká republika měla uvažovat o kompromisní a definitivní formulaci dlouhodobé strategie: čeho v Číně chceme dosáhnout a jaké k tomu zvolit dlouhodobé prostředky. Českou předností, osvědčenou v zemích Dálného východu, je kulturní atraktivita. Je třeba postavit kulturní politiku jako explicitní strategii, nad rámec již existujících aktivit, a využít ji jako koncept pro branding. Česká republika nemá v ČLR vzdělanou a vlivnou lobby, je také třeba posílit kontakty na úrovni nevládních institucí, proto je třeba bilaterální agendu odpolitizovat. Ekonomická diplomacie by měla být ještě více rozvinuta do regionů uvnitř Číny a personálně posílena.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2013
  • Language: Czech