German policy towards Russia - the importance of the European Union context Cover Image

Německá politika vůči Rusku – význam kontextu Evropské unie
German policy towards Russia - the importance of the European Union context

Author(s): Vladimír Handl, Tomáš Ehler
Subject(s): International relations/trade, Security and defense, Studies in violence and power, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: German; Russia; EU; strategic partnership; international security; civil power; soft power;
Summary/Abstract: Německo-ruské vztahy se nacházejí v jakési post-bismarckovské éře a SRN vnímá Moskvu jako zcela nezbytného partnera. Na rozdíl od konce 19. století se ovšem Berlín snaží zprostředkovat funkční provázání Ruska nejen s Německem, ale i s NATO/EU. Koncepce „strategického partnerství“ s Ruskem představuje ambiciózní etiketu pro spolupráci, jež má i evropský rozměr. Lze jej chápat jako snahu budovat prakticky orientované bezpečnostní partnerství (řešení problémů mezinárodní bezpečnostní agendy), energetické partnerství (spolehlivost/perspektivnost dodávek energetických surovin) a export německých/evropských norem a technologií v rámci tzv. modernizačního partnerství. Ve všech těchto oblastech Německo vystupuje jednak primárně jako civilní mocnost (důraz na prevenci, politické, právní a ekonomické instrumenty) a jednak jako soft power (uplatnění hospodářské, politické a kulturní přitažlivosti Německa a jeho modelu).

  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2009
  • Language: Czech