How to continue with "European diplomacy"? Cover Image

Jak dál s „evropskou diplomacií“?
How to continue with "European diplomacy"?

Author(s): Vít Střítecký
Subject(s): International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment, EU-Legislation
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: EU foreign policy; Treaty of Lisbon; European diplomacy; Czech Republic; consular policy;
Summary/Abstract: Evropská služba pro vnější činnost (dále Služba) představuje nový institut v zahraniční politice EU, kterou zavádí Lisabonská smlouva a která by mohla svým významem přesáhnout sémantický význam často používaného spojení „evropská diplomacie“. Její budoucí fungování by se mělo stát odpovědí na rostoucí význam EU v mezinárodním měřítku a mělo by nadále zefektivnit ochranu a prosazování zájmů EU a jejích členských zemí. 2. Lisabonská smlouva přikládá existenci Služby značnou důležitost v rámci externích vztahů EU, na druhou stranu však většinu konkrétních opatření ponechává na dalších jednáních členských států a institucí EU. Vytvoření Služby zásadně ovlivní nejen fungování a organizaci vnějších vztahů EU, ale některé aspekty Služby mohou proměnit i charakter národních diplomacií. 3. Česká republika by měla jednáním věnovat zvýšenou pozornost, neboť očekávané efekty zavedení Služby by pro ČR mohly být velmi pozitivní. Z hlediska institucionálního ukotvení by ČR měla podpořit spíše umírněnější řešení nevytvářející novou „instituci“, což by mohlo ulehčit rozhodování o jejím zabezpečení v rámci současného rozpočtového výhledu. ČR by měla usilovat o efektivní přeměnu delegací Komise v unijní zastoupení a podporovat transfer některých funkcí národních ambasád především v oblasti konzulární politiky. ČR by také měla podpořit ponechání již komunitarizovaných oblastí rozšíření, rozvoje či obchodu v gesci Komise. Z pohledu personálního zabezpečení by měla usilovat o rovnoměrné postavení českých diplomatů, které by však nemělo vycházet ze systému kvót.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2008
  • Language: Czech