"Europeanization" of the KSČM between "Orthodoxy" and "Eurocommunism"? Cover Image

„Evropeizace“ KSČM mezi „Ortodoxií“ a „Eurokomunismem“?
"Europeanization" of the KSČM between "Orthodoxy" and "Eurocommunism"?

Author(s): Vladimír Handl
Subject(s): Politics, Government/Political systems, International relations/trade, Post-Communist Transformation, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Czech Communist Party; Czech policy; EU; europeization; political party; external program initiatives;
Summary/Abstract: KSČM se stala často diskutovaným tématem české politiky a publicistiky. Stabilizovala a posílila svou pozici na české politické scéně, v posledních letech se před ní otevírá i regionální a evropský rozměr politického působení a to zejména se vstupem České republiky do EU. Jednou z významných otázek proto bude, jak stranu ovlivní zpožděný proces “evropeizace”. Jak se projeví institucionální, personálního a informační propojování s EU a odpovídajícími stranickými subjekty, zejména heterogenní levicovou GUE/NGL a Stranou evropské levice? Jak, nakolik a s jakým výsledkem bude strana (její poslanci, vedení, odborné zázemí, zaměstnanci, nižší organizační stupně – okresní, embryonální krajské stupně a členské organizace) vstřebávat nebo odmítat ideové, normativní, institucionální a politické “knowhow” EU, států a aktérů prioritně národně anebo převážně evropsky orientovaných? Procesem “evropeizace” již od počátku 90.let tak či onak procházejí všechny hlavní politické subjekty České republiky a dalších nových členů EU. Obecněji jde o otázku, jak - nebo zda vůbec - reaguje KSČM na vnější programové podněty, včetně zahraničních modelů.

  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2004
  • Language: Czech