FINAL WORDS OF THE CHAIRMAN OF FOURTH (CONCLUDING) PLENARY SESSION Cover Image
  • Offer for Individuals Only 3.00 €

ZAVRŠNA RIJEČ PREDSJEDAVAJUĆEG ČETVRTE (ZAKLJUČNE) PLENARNE SJEDNICE
FINAL WORDS OF THE CHAIRMAN OF FOURTH (CONCLUDING) PLENARY SESSION

Author(s): Milanko Renovica
Subject(s): Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Yugoslavia; communism; League of Communists of Yugoslavia (LCY); conference; final words; chairman; Milanko Renovica;
Summary/Abstract: Drugarice i drugovi. Na našem. Trinaestom kongresu Saveza komunista Jugoslavije, kao i na kongresima i konferencijama saveza komunista republika i pokrajina, i u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, zatim na Konferenciji Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije, kongresima Saveza sindikata Jugoslavije, Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata i Saveza socijalističke omladine Jugoslavije, učvrstili smo i produbili saznanja o stanju u Savezu komunista, u radničkoj klasi i u društvu i potvrdili i ojačali jedinstvo u borbi za dalji socijalistički samoupravni razvitak naše zemlje. Kongres je prihvatio ocjene i pravce djelovanja Saveza komunista sadržane u izvještajima, nacrtima rezolucija i u referatu predsjednika Predsjedništva CKSKJ.

  • Page Count: 5
  • Publication Year: 1986
  • Language: Serbian