The Tasks of LC in Exercising the Freedom, Rights and Responsibilities of Man and Citizens in the Socialist Self-Management System Cover Image
  • Offer for Individuals Only 4.50 €

Zadaci SK u ostvarivanju sloboda, prava i odgovornosti čovjeka i građana u socijalističkom samoupravnom sistemu
The Tasks of LC in Exercising the Freedom, Rights and Responsibilities of Man and Citizens in the Socialist Self-Management System

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Yugoslavia; communism; League of Communists of Yugoslavia (LCY); freedom; rights; responsibilities; Socialist Self-Management;
Summary/Abstract: Polazeći od povijesnog cilja komunističkog pokreta da umjesto klasnog društva s klasnim suprotnostima stvorimo društvo u kojemu će „slobodni razvitak svakog pojedinca biti uvjet slobodnog razvitka za sve". Savez komunista Jugoslavije posvećuje najveću pažnju ostvarivanju i unapređivanju sloboda i prava čovjeka i građanina. Time Savez komunista izražava i potvrđuje svoje opredjeljenje za demokratske i humanističke sadržaje društva kakvog stvaramo u socijalističkoj samoupravnoj Jugoslaviji i za koje se komunisti bore.

  • Page Count: 10
  • Publication Year: 1986
  • Language: Serbian