Tasks of LC on Further Implementation of the Political Platform for Action of LCY in the Development of Socialist Self-Governance, Fraternity, Unity and Communion in Kosovo Cover Image
  • Offer for Individuals Only 4.50 €

Zadaci SK na daljnjem ostvarivanju Političke platforme za akciju SKJ u razvoju socijalističkog samoupravljanja, bratstva, jedinstva i zajedništva na Kosovu
Tasks of LC on Further Implementation of the Political Platform for Action of LCY in the Development of Socialist Self-Governance, Fraternity, Unity and Communion in Kosovo

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Yugoslavia; communism; League of Communists of Yugoslavia (LCY); tasks; political platform implementation; socialist self-governance; fraternity; unity; communion; Kosovo;
Summary/Abstract: Polazeći od Političke platforme za akciju SKJ u razvoju socijalističkog samoupravljanja, bratstva i jedinstva i zajedništva na Kosovu, članstvo, organizacije i rukovodstva SK na Kosovu, u Srbiji i u Jugoslaviji vodili su između 12. i 13. kongresa unutar aktivnosti cjelokupnog društva za stabilan privredni i društveni razvoj zemlje neprestanu borbu za otklanjanje uzroka i posljedica kontrarevolucionarne eskalacije albanskog nacionalizma i iredentizma i za stvaranje uvjeta za dugoročnije stabiliziranje društveno-ekonomskih i političkih prilika na Kosovu. Postignuti su određeni rezultati u suzbijanju otvorenog djelovanja albanskog nacionalizma na Kosovu, konsolidiranju organiziranih socijalističkih snaga, a počeo je i proces ekonomskog uzajamnog otvaranja i povezivanja udruženog rada Kosova i čitave zemlje, prije svega SR Srbije, dohodnim i samoupravnim povezivanjem i udruživanjem organizacija udruženog rada.

  • Page Count: 10
  • Publication Year: 1986
  • Language: Serbian