Tasks of the League of Communists of Yugoslavia in the Development of Culture Cover Image
  • Offer for Individuals Only 3.00 €

Zadaci Saveza komunista Jugoslavije u razvoju kulture
Tasks of the League of Communists of Yugoslavia in the Development of Culture

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Yugoslavia; communism; League of Communists of Yugoslavia (LCY); tasks; culture; culture development;
Summary/Abstract: Ostvarivanje razvojnih ciljeva našeg društva neraskidivo je povezano s razvojem kulture kao sadržaja i načina ljudskog rada i života i društvenih odnosa. Savez komunista Jugoslavije zalaže se za radničkoklasni karakter kulture koja je u funkciji oslobađanja čovjekova rada i samog čovjeka, za kulturu koja znači razvijanje stvaralačkih snaga, njegovanje i razvoj svih vrsta kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, sposobnost stjecanja novih spoznaja i unapređivanja znanstvenoga, tehničkog i tehnološkog razvoja, odgajanje na tekovinama i moralnim vrijednostima naše revolucije i socijalističkog samoupravljanja, podizanje radne kulture i kulture rada, zaštitu i čuvanje prirode, kulturne baštine i život ne sredine, širenje kulture društvenog ponašanja i političkog djelovanja, obogaćivanje kulture odnosa među ljudima i narodima. Ostvarivanje prava na kulturu, kao tekovina demokratskog razvoja našeg društva, bitan je činilac oslobađanja čovjeka svih oblika socijalne potčinjenosti, eksploatacije i političke manipulacije. U socijalističkome samoupravnom društvu čovjek se sve potpunije očituje kao slobodno i kreativno biće, odlučuje o svim aspektima svoga života i rada i time dobiva mogućnost da i o zadovoljavanju svojih kulturnih potreba i o ostvarivanju svojih kulturnih prava odlučuje neposredno i slobodno. Razvoj tako shvaćene kulture razumijeva da radni ljudi, ovladavajući cjelinom društvene reprodukcije, ovladaju i uvjetima vlastitoga kulturnog života i razvoja.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 1986
  • Language: Serbian