The Tasks of the League of Communists of Yugoslavia in Achieving the Ideological Basis and Quality of the Socialist Self-Management Transformation of Upbringing and Education Cover Image
  • Offer for Individuals Only 3.00 €

Zadaci Saveza komunista Jugoslavije u ostvarivanju idejnih osnova i kvaliteta socijalističkog samoupravnog preobražaja odgoja i obrazovanja
The Tasks of the League of Communists of Yugoslavia in Achieving the Ideological Basis and Quality of the Socialist Self-Management Transformation of Upbringing and Education

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Yugoslavia; communism; League of Communists of Yugoslavia (LCY); tasks; self-government; Socialist Self-Management; transformation; education;
Summary/Abstract: Trinaesti kongres SKJ polazi od toga da su odgoj i obrazovanje bitni činioci ostvarivanja razvojne strategije našeg društva i njegova klasnog socijalističkog samoupravnog sadržaja, unapređivanja i oslobađanja ljudskog rada, vrijednosti socijalističkog društva, njegove civilizacije i kulture, oslobođenja i svestranog razvoja ličnosti. Složeni zadaci ostvarivanja programskih opredjeljenja Saveza komunista i društva, osobito Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, srednjoročnog i dugoročnog razvoja i strategije znanstvenog i tehnološkog razvoja zemlje i, na tim osnovama, uspješnijeg i ravnopravnijeg uključivanja u međunarodnu podjelu rada ne mogu se ostvarivati bez sposobnosti svakog čovjeka i čitava društva da osvajaju nova znanja i optimalno se koriste tekovinama znanosti i kulture.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 1986
  • Language: Serbian