The Tasks of LCY in the Struggle for Peace, Equal International Cooperation, Progress and Socialism in the World Cover Image
  • Offer for Individuals Only 3.00 €

Zadaci SKJ u borbi za mir, ravnopravnu međunarodnu suradnju, progres i socijalizam u svijetu
The Tasks of LCY in the Struggle for Peace, Equal International Cooperation, Progress and Socialism in the World

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Political history, Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Yugoslavia; communism; League of Communists of Yugoslavia (LCY);tasks; peace; equal international cooperation; Socialism;
Summary/Abstract: Osnovno obilježje sadašnje etape svjetskog razvoja, ispunjene sukobima i krizama, jeste nepomirljiva borba između snaga klasne i nacij onalne emancipacije, koje izražavaju sve veće zahtjeve za korjenitim mijenjanjem međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa kako bi se oni temeljili na demokratskim načelima samoodređenja, nezavisnosti, ravnopravnosti i nemiješanja, i snaga koje nastoje zadržati i učvrstiti odnose utemeljene na eksploataciji i dominaciji.

  • Page Count: 16
  • Publication Year: 1986
  • Language: Serbian