Conceptual-Political, Organizational, Action and Personnel Training and Activities of the League of Communists Cover Image
  • Offer for Individuals Only 4.50 €

Idejno-političko, organizacijsko, akciono i kadrovsko osposobljavanje i djelovanje Saveza komunista
Conceptual-Political, Organizational, Action and Personnel Training and Activities of the League of Communists

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Yugoslavia; communism;League of Communists of Yugoslavia (LCY); personnel training; activities;
Summary/Abstract: U određivanju pravaca djelovanja jugoslavenskih komunista na idejno-političkom, organizacijskom i kadrovskom osposobljavanju članstva, organizacija i organa Saveza komunista, 13. kongres SKJ polazi od rezultata kritičke analize društvene prakse izvršene u toku pretkongresnih aktivnosti. Trinaesti kongres SKJ konstatira da stanje u našem društvu karakterizira kako nezadovoljstvo komunista, radnika i građana konkretnom praksom socijalističkog samoupravljanja i određenim općim društvenim tokovima, tako i izražena spremnost članstva Saveza komunista i radnih ljudi da sudjeluju u mijenjanju postojećeg stanja. Oslanjajući se na to Kongres utvrđuje ove osnovne zadatke SKJ u borbi za povijesne i neposredne interese radničke klase u sadašnjoj etapi razvoja društva.

  • Page Count: 11
  • Publication Year: 1986
  • Language: Serbian