The tasks of the League of Communists in Economic and Scientific-Technological Development Cover Image
  • Offer for Individuals Only 4.50 €

Zadaci Saveza komunista u ekonomskom I znanstveno-tehnološkom razvoju
The tasks of the League of Communists in Economic and Scientific-Technological Development

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Economic history, Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Yugoslavia; communism; League of Communists of Yugoslavia (LCY); tasks; economic development; scientific-technological development;
Summary/Abstract: Ostvarivanje trajnih zajedničkih ciljeva i interesa društvenog i ekonomskog razvoja naše zemlje, svladavanje golemih teškoća u razvoju i izlazak iz ekonomske krize, daljnja izgradnja i jačanje socijalističkog samoupravljanja, dinamičan i skladniji društveno-ekonomski razvoj, brže uključivanje u međunarodnu podjelu rada, učvršćivanje ekonomskog jedinstva zemlje i stalno unapređivanje uvjeta života i rada radničke klase, radnih ljudi i građana zahtijevaju odgovarajuće promjene u sistemu društveno-ekonomskih i političkih odnosa i razvojnoj i ekonomskoj politici i djelovanju Saveza komunista i svih drugih subjektivnih samoupravnih socijalističkih snaga.

  • Page Count: 32
  • Publication Year: 1986
  • Language: Serbian