The Tasks of LC in the Development of Socialist Self-Governing Socio-Economic Relations and the Political System of Socialist Self-Governing Democracy Cover Image
  • Offer for Individuals Only 4.00 €

Zadaci SK u razvijanju socijalističkih samoupravnih društveno-ekonomskih odnosa i političkog sistema socijalističke samoupravne demokracije
The Tasks of LC in the Development of Socialist Self-Governing Socio-Economic Relations and the Political System of Socialist Self-Governing Democracy

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Economic history, Political history, Recent History (1900 till today), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Yugoslavia; communism; League of Communists of Yugoslavia (LCY); self-government; Socialist Self-Governing Democracy; Socio-Economic Relations;
Summary/Abstract: U borbi za razvijanje socijalističkih samoupravnih društvenih odnosa u procesu stvaranja društva slobodnog rada, ukidanja ostataka klasnog društva i svih oblika potčinjavanja i otuđenosti čovjeka, SKJ se, u razdoblju između 12. i 13. kongresa, suočio u mnogo čemu s novom društvenom situacijom i novim izazovima, nastalim prije svega ekonomskom krizom i proturječnostima društvenog razvoja što ih ona nosi. Rezultati postignuti u prevladavanju proturječnosti u materijalnoj osnovi i strukturi društva, u svijesti radnih ljudi i njihovih organiziranih socijalističkih snaga - pa i u SK, iako nedovoljni, pokazuju da imamo dovoljno snage, znanja i iskustva da brže unapređujemo samoupravljanje. Tražeći pouzdane odgovore za svladavanje nagomilanih teškoća izraženih u ekonomskoj krizi s ozbiljnim socijalnim, idejnim i političkim posljedicama, došli smo do dubljih spoznaja o zakonitostima i proturječnostima samoupravnog razvoja, o snagama koje ga nose, o interesima što ih one zastupaju. Na toj osnovi rješavali smo i riješili mnoge probleme.

  • Page Count: 48
  • Publication Year: 1986
  • Language: Serbian