The Role of Civil Society Organizations in Monitoring the Implementation of the Justice Sector Reform Strategy in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Uloga organizacija civilnog društva u praćenju provedbe Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini
The Role of Civil Society Organizations in Monitoring the Implementation of the Justice Sector Reform Strategy in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Elma Demir
Contributor(s): Saša Madacki (Editor)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Society, Politics and law, Evaluation research
Published by: ADI Asocijacija za demokratske inicijative
Keywords: BiH; judiciary; reform; civil society; justice sector reform strategy; monitoring; progress; 2010;
Summary/Abstract: Izgradnja političkog sistema zasnovanog na vladavini zakona i zaštiti ljudskih prava zahtijeva uspostavljanje mehanizama participatorne demokratije koji stvaraju uslove za uključivanje građana i organizacija civilnog društva u donošenje odluka, zakona, strategija i javnih politika. Ovaj način participatornog kreiranja politika prepoznala je i Evropska unija (EU) deklarišući ga kao sredstvo postizanja transparentnosti prema javnosti i sredstvo koje omogućava neposredan pristup građanima u procesu donošenja javnih politika, čiji glas se još uvijek ne čuje u Bosni i Hercegovini. Kako su organizacije civilnog društva, po načelu supsidijarnosti, jedan od ključnih agenata inoviranja društvenih rješenja njihovo uključivanje u rad državnih institucija u razvijenim demokratijama Zapadne Evrope i u SAD-ma pokazalo je da može značajno uticati na inovaciju i učinkovitost javnih programa. Pored toga, kako organizacije civilnog društva često imaju bolji pristup informacijama na terenu od državnih organa, zbog svoje stalne lokalne prisutnosti, one imaju bolji uvid u stvarno stanje u zajednicama i probleme ciljnih grupa. Takođe, ove organizacije su mobilnije i mogu brže i efikasnije reagovati zbog svoje nezavisnosti i manje administracije.

  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2010
  • Language: Bosnian