GoodGov: Better Governance Through Closer Cooperation Cover Image

GoodGov: lepsze rządzenie dzięki bliższej współpracy: współpraca polsko-norweska dla większej skuteczności polityki energetycznej, migracyjnej i bezpieczeństwa
GoodGov: Better Governance Through Closer Cooperation

Contributor(s): Jakub M. Godzimirski (Editor), Zuzanna Nowak (Editor)
Subject(s): Politics, Civil Society, Governance, Public Administration, Public Law, Corruption - Transparency - Anti-Corruption
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: governanve; good governance; cooperation
Summary/Abstract: Niniejszy raport przedstawia główne empiryczne wyniki projektu badawczego GoodGov. Projekt miał na celu po pierwsze zbadanie licznych problemów związanych z zarządzaniem w dziedzinach migracji, bezpieczeństwa i energii, w kontekstach narodowym, bilateralnym i europejskim, po drugie przyczynienie się do poprawy jakości tego zarządzania i do zacieśnienia współpracy między Polską a Norwegią. Zakładano, że skutkiem projektu będzie lepsze rozpoznanie możliwości reagowania w istniejących ramach europejskich na analizowane wyzwania, co pomoże decydentom w Polsce, Norwegii i UE w ich identyfikowaniu i dostarczy praktycznych informacji o sposobach postępowania.

  • Page Count: 41
  • Publication Year: 2016
  • Language: English