43 INFORMATION BULLETIN
  • Price 4.00 €

43 BIULETYN INFORMACYJNY "Solidarność za granicą"
43 INFORMATION BULLETIN "Solidarity abroad"

Author(s): Józef Teliga, Karol Kaliński
Subject(s): History of Communism, Post-Communist Transformation
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Summary/Abstract: among others: *protesty intelektualistów *tu mówi "radio solidarność” *ostatnie słowoleszka moczulskiego

  • Page Count: 16
  • Publication Year: 1982
  • Language: Polish