CEAS Analysis of the Law on Amendments of the Law on the Security Intelligence Agency Cover Image

CEAS analiza Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji
CEAS Analysis of the Law on Amendments of the Law on the Security Intelligence Agency

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Centar za evroatlantske studije CEAS
Summary/Abstract: Centar za evroatlantske studije (CEAS) analizirao je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji. Pored toga što  donošenje ovog Zakona vidimo kao pozitivan iskorak u procesu reforme sistema bezbednosti u Srbiji, smatramo da predmetne izmene postojećeg Zakona nisu dovoljne da u potpunosti demokratizuju nadzor koji u skladu sa svojim ovlašćenjima vrši BIA kao nadležni organ, i verujemo da treba doneti novi Zakon o Bezbednosno-informativnoj agenciji ne samo sa aspekta primene posebnih metoda i sredstava rada kojima zadire u Ustavom zagarantovana prava i slobode građana, već i sa aspekta nužnog i neophodnog redefinisanja delokruga i zadataka službi bezbednosti RS – pre svega kako bi se postigao neophodan sklad između principa zakonitosti i principa efikasnosti, i kako bi se, smatramo, u velikoj meri otklonile mogućnosti eventualnih zloupotreba ovlašćenja.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian