The Missing Link Cover Image

Karika koja nedostaje
The Missing Link

Security Sector Reform, 'Military Neutrality' And EU-Integration in Serbia

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Security and defense, Military policy, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Centar za evroatlantske studije CEAS
Summary/Abstract: CEAS vam predstavlja Studiju: "Karika koja nedostaje - Reforma sistema bezbednosti, ’vojna neutralnost’ i EU integracije u Srbiji - Kako da EU najbolje iskoristi svoj uticaj da zagovara održive reforme”, koja analizira trenutnu situaciju u sistemu bezbednosti Srbije; mehanizme koje Evropska unija poseduje kako bi omogućila Srbiji sprovođenje održivih reformi u sistemu bezbednosti, sa posebnim osvrtom na Poglavlje 31 i političke kriterijume; mapu potreba i ključnih oblasti u kojima je potrebno sprovesti reforme, uz konkretne zaključke i preporuke za sve relevantne aktere. Studija je pripremljena na osnovu opsežnog istraživanja, konsultacija i intervjua sa relevantnim akterima sprovedenim u Beogradu i Briselu poput predstavnika Ministarstva odbrane Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, relevantnih skupštinskih odbora, NATO kancelarije za vezu u Beogradu, OEBS Misije u Srbiji, Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) i sedišta NATO.

  • Page Count: 84
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian