Incompatible Activities of Police Officers Against Provision of Services of Private Security Cover Image

Nespojive delatnosti pripadnika MUPa u odnosu na pružanje usluga privatnog obezbeđenja
Incompatible Activities of Police Officers Against Provision of Services of Private Security

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Security and defense
Published by: Centar za evroatlantske studije CEAS
Summary/Abstract: Imajući u vidu proces evropskih integracija Srbije, posebno aktivnosti predviđene Akcionim planom za Poglavlje 24, koji predviđa reforme ključnih elemenata Ministarstva unutrašnjih poslova, u smislu racionalizacije sistema i profesionalizacije kadra; prioritete internih reformi samog središta MUPa; kao i mogućnosti za rasterećenje MUPa koje pruža regulisani privatni sektor bezbednosti i uspostavljeni okvir javno-privatnog partnerstva u sistemu bezbednosti Srbije; ovaj dokument sadrži nekoliko elemenata. Prvo, analizira postojeći problem sukoba interesa koji nastaje obavljanjem dopunskih delatnosti od strane MUPa a koje sada legitimno može da preuzme regulisan privatni sektor bezbednosti. Drugo, analizira postojeće probleme nespojivih delatnosti policijskih službenika i drugih aktivnih službenika javne bezbednosti. Treće, na osnovu analize trenutne situacije, postojećeg normativnog okvira, kao i strateških ciljeva Srbije, ovaj dokument izvodi zaključke i daje konkretne preporuke za prevazilaženje ovakvog stanja; za bolju normativnu uređenost ove oblasti; za dostizanje postavljenih strateških ciljeva; kao i za efikasno unapređenje javno-privatne saradnje u oblasti bezbednosti.

  • Page Count: 33
  • Publication Year: 2015
  • Language: Serbian