The Law on Classified Information Cover Image

Zakon o tajnosti podataka
The Law on Classified Information

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Public Law, Security and defense
Published by: Centar za evroatlantske studije CEAS
Summary/Abstract: Zakon o tajnosti podataka usvojen je 2009. godine, stupio na snagu 1. januara 2010. a zakonski rok od 2 godine, u kom su nadležni organi bili obavezni da donesu podzakonske akte kako bi sam Zakon bio primenjiv – probijen je – isti su usvojeni daleko nakon isteka propisanog roka.Zakon je, u naš pravni sistem, trebalo da unese jedan novi, sistemski pristup utemelјen na bezbednosnim, pravnim i tehničkim standardima koji se primenjuju u Evropskoj uniji, NATO, ali i zemlјama u okruženju koje su ga implementirale u svoje pravne sisteme. Kašnjenje usvajanja podzakonskih akata, zanemarivanje potrebe za većim usaglašavanjem ostale normative – na primer, Krivičnog zakonika – sa Zakonom o tajnosti podataka kao i izostanak upoznavanja relevantnih predstavnika države sa zakonskom materijom, kako tajnih podataka, tako i ostalih relevantnih zakona rezultiralo je i time da se kroz razne afere javni prostor kontaminira netačnostima usled nepoznavanja elementarnih propisa koji se direktno tiču obe pomenute strane. Sve ovo (neznanje) doprinosi stvaranju pogrešne percepcije cele situacije u javnosti i narušavanju ugleda nezavisnih institucija i drugih aktera koji legitimno zahtevju od relevantnih institucija da postupe u skladu sa postojećim zakonima Srbije.Centar za evroatlantske studije izradio je ovu analizu u okviru projekta Promocija sveobuhvatne reforme sistema bezbednosti“, koji je podržala Nacionalna zadužbina za demokratiju.Ona predstavlja analizu trenutnog stanja u oblasti zaštite tajnih podataka, uz konkretne preporuke za njegovo unapređenje.

  • Page Count: 43
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian