Keeping Up with the Private Security Sector – II Cover Image

U korak sa privatnim sektorom bezbednosti – II
Keeping Up with the Private Security Sector – II

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Civil Society, Security and defense
Published by: Centar za evroatlantske studije CEAS
Summary/Abstract: Studija U korak sa privatnim sektorom bezbednosti – II, deo je nastavka projekta „Regulisan privatni sektor bezbednosti – bezbedniji život građana“ koji Centar za evroatlantske studije iz Beograda (CEAS) sproveo uz podršku ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.Cilj ovog projekta, koji je realizovan u saradnji sa Udruženjem za privatno obezbeđenje Privredne komore Srbije, je vršenje javnog pritiska na predstavnike vlasti da razmatranje stanja u ovoj važnoj i velikoj privredno-bezbednosnoj oblasti, kao i njeno pravno regulisanje, uvrste među svoje prioritete, svim raspoloživim metodama javnog zagovaranja i to: kroz objavljivanje istraživanja; organizaciju javnih debata; razgovore sa predstavnicima predlagača zakona i regulativa; razgovore sa narodnim poslanicima; konsultacije sa ekspertima; konsultacije sa predstavnicima strukovnih udruženja; konsultacije sa predstavnicima civilnog društva i putem medijskih nastupa.Studija U korak sa privatnim sektorom bezbednosti – II sadrži dve analize: Obuka i licenciranje u privatnom obezbeđenju i Nespojive delatnosti pripadnika MUPa sa poslovima privatnog obezbeđenja. Prva se fokusira pre svega na proces i pravna rešenja koja uređuju obuku i licenciranje u privatnom obezbeđenju, ali i na sve do sada usvojene podzakonske akte i daje pregled zaključaka i preporuka. Druga analiza bavi se pitanjem nespojivih delatnosti policijskih službenika u odnosu na delatnost privatnog obezbeđenja. Analizira normativni okvir u kom je ovo pitanje uređeno, daje pregled zaključaka i preporuka.

  • Page Count: 99
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian