Guide Through Information Security in the Republic of Serbia Cover Image

Vodič kroz informacionu bezbednost u Republici Srbiji
Guide Through Information Security in the Republic of Serbia

Author(s): Irina Rizmal, Vladimir Radunović, Đorđe Krivokapić
Subject(s): Security and defense, EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Centar za evroatlantske studije CEAS
Summary/Abstract: Centar za evroatlantske studije predstavlja Vam Vodič kroz informacionu bezbednost u Republici Srbiji, objavljen u projekta Srbija ide napred: Mapiranje normativnog okvira informacione bezbednosti, koji je podržala Misija OEBSa u Srbiji. Cilj Vodiča je da ukaže na obaveze koje proističu iz članstva i učešća Srbije u međunarodnim telima i organizacijama, ali i koje mogućnosti ovo članstvo pruža za razvoj politika i kapaciteta u ovoj oblasti. Vodič obuhvata postojeći normativni okvir, strategije, principe i preporuke tela kao što su Evropska unija, NATO, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju i Ujedinjene nacije.Vodič takođe pruža osnovne smernice za dalje korake u procesu sveobuhvatnog uređenja oblasti informacione bezbednosti u Srbiji, poput razvoja Strategije razvoja informacione bezbednosti, kao i očekivanih podzakonskih akata koji detaljnije uređuju određene oblasti obuhvaćene Zakonom. U tom smislu, Vodič je namenjen donosiocima odluka, odnosno predstavnicima relevantnih državnih institucija, kao podrška naporima usmerenim na uređenje oblasti informacione bezbednosti u Srbiji, ali i predstavnicima privatnog sektora, akademske zajednice i civilnog društva zainteresovanim za ovu oblast.

  • Page Count: 82
  • Publication Year: 2016
  • Language: Serbian