№003: A sea change or a tactical adjustment? Examining the shift in Russia’s policy towards Belarus Cover Image

№003: A sea change or a tactical adjustment? Examining the shift in Russia’s policy towards Belarus
№003: A sea change or a tactical adjustment? Examining the shift in Russia’s policy towards Belarus

Author(s): Jarosław Ćwiek-Karpowicz
Subject(s): Economic policy, International relations/trade, Developing nations, Geopolitics
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Belarus; Russia; international relations
Summary/Abstract: W trzecim numerze PISM Policy Papers dr Jarosław Ćwiek-Karpowicz analizuje podejście władz Rosji wobec rządów Aleksandra Łukaszenki w kontekście wyborów prezydenckich na Białorusi. Autor dowodzi, że politykę Rosji w rosnącym stopniu determinują czynniki ekonomiczne. Władze rosyjskie wydają się coraz bardziej zainteresowane odsunięciem obecnego prezydenta Białorusi od władzy, co z kolei stwarza nowe możliwości działania dla Unii Europejskiej.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2010
  • Language: English