№008: The Limits of British Leadership—Test Case Libya Cover Image

№008: The Limits of British Leadership—Test Case Libya
№008: The Limits of British Leadership—Test Case Libya

Author(s): Gareth Chappell
Subject(s): Civil Society, Governance, Security and defense, Developing nations, Geopolitics
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Arab Spring; Libya; revolution
Summary/Abstract: Artykuł kreśli panoramę czynników, które wywarły wpływ na stanowisko Wielkiej Brytanii wobec kryzysu libijskiego, poczynając od motywów humanitarnych, poprzez interesy bezpieczeństwa, wymiar wewnętrzny relacji brytyjsko-libijskich, a na interesach gospodarczych kończąc. Autor dowodzi, że choć rząd brytyjski wykazywał się dużą aktywnością w obliczu kryzysu, jego działania tylko w ograniczonym stopniu miały decydujący wpływ na bieg wypadków, zwłaszcza po uchwaleniu rezolucji RB ONZ nr 1973. Wprawdzie postulat siłowej reakcji na wydarzenia w Libii zwykło się przypisywać ścisłemu współdziałaniu Francji i Wielkiej Brytanii, ale kryzys libijski trudno uznać za miarodajną podstawę prognozowania współpracy francusko-brytyjskiej w przyszłości. Mimo że ich reakcja wobec kwestii libijskiej była co do zasady zbieżna, to działania władz Wielkiej Brytanii i Francji wynikały z odmiennych przesłanek.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2011
  • Language: English