№010: South Sudan on the Eve of Independence. Assessing the Viability of the World's Newest State Cover Image

№010: South Sudan on the Eve of Independence. Assessing the Viability of the World's Newest State
№010: South Sudan on the Eve of Independence. Assessing the Viability of the World's Newest State

Author(s): Berenika Stefańska
Subject(s): Politics, Civil Society, Governance, Economic policy, Developing nations, Geopolitics
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: South Sudan; Africa; security;statehood
Summary/Abstract: W przededniu ogłoszenia niepodległości przez Republikę Sudanu Południowego (9 lipca) związanemu z tym faktem entuzjazmowi dorównuje jedynie niepokój o to, czy nowe państwo sprosta piętrzącym się przed nim wyzwaniom politycznym, gospodarczym i społecznym oraz w sferze bezpieczeństwa. Niektóre z tych problemów, jak dramatyczna sytuacja humanitarna, braki w rozwoju, dominacja gospodarki surowcowej jako źródła dochodów do budżetu państwa, słabość instytucji centralnych i ich rywalizacja z tradycyjnymi strukturami plemiennymi, a także nierozstrzygnięte spory graniczne z sąsiadami, upodabniają sytuację Sudanu Południowego do wielu innych państw afrykańskich. Kwestią otwartą pozostaje to, jakiej pomocy w pierwszych, trudnych latach niepodległości będzie mogła udzielić Sudanowi Południowemu społeczność międzynarodowa.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2011
  • Language: English