№015: How Terrorist Leaders End: Implications for the Future of the Struggle with al-Qaeda Cover Image

№015: How Terrorist Leaders End: Implications for the Future of the Struggle with al-Qaeda
№015: How Terrorist Leaders End: Implications for the Future of the Struggle with al-Qaeda

Author(s): Kacper Rękawek
Subject(s): Security and defense, Military policy, Geopolitics
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Al-Kaida; Osama bin Laden;terrorism;
Summary/Abstract: Po śmierci Osamy bin Ladena dyskusja wokół strategicznego kierunku, jaki powinna obrać kampania wymierzona w Al-Ka'idę, nabrała nowego wymiaru. Autor niniejszej analizy dowodzi, że optymalna strategia walki z tą organizacją powinna brać pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i skutki zmian, jakie następowały w kierownictwach głównych grup terrorystycznych. Spośród wielu scenariuszy tego rodzaju zmian tylko niektóre można uznać za prawdopodobne w przypadku Al-Ka'idy. Strategia, która polegałaby na dążeniu do poważnego zakłócenia prawdopodobnej "linii sukcesji" przywództwa Al-Ka'idy byłaby wprawdzie mniej spektakularna niż kontynuowanie kampanii przeciwko jej obecnym liderom, ale mogłaby się okazać bardziej efektywna w długim okresie. Analizie towarzyszy szczegółowe zestawienie dostępnych informacji o sposobach, w jakich dochodziło do zmian na czele najważniejszych organizacji terrorystycznych na świecie.

  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2011
  • Language: English
Toggle Accessibility Mode