№017: Not (yet) an Energy Revolution. India between Climate Change Mitigation and Development Imperatives Cover Image

№017: Not (yet) an Energy Revolution. India between Climate Change Mitigation and Development Imperatives
№017: Not (yet) an Energy Revolution. India between Climate Change Mitigation and Development Imperatives

Author(s): Lidia Puka
Subject(s): Economic policy, Environmental and Energy policy, International relations/trade
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: Energetyka; Indie; klimat
Summary/Abstract: Indie stoją przed poważnym wyzwaniem w związku koniecznością pogodzenia wzrostu gospodarczego z ambitnym planem wdrożenia strategii rozwoju, która zakładałaby odejście od polegania na paliwach kopalnych jako na głównym nośniku energii. W minionych latach Indie zaczęły sygnalizować wzrost zainteresowania walką ze skutkami zmian klimatu – mitygacja zajmuje wiele miejsca w oficjalnych dokumentach, rosną inwestycje w instrumenty, które mają ograniczyć rolę węgla w indyjskim energy mix. Jednocześnie wyzwania dla dalszego rozwoju są znaczne. Przede wszystkim chodzi o niedobór podaży energii dla dużych grup mieszkańców Indii oraz o trudności ze zwiększeniem zużycia jej alternatywnych źródeł, połączone z relatywną obfitością występowania węgla jako głównego filaru produkcji elektryczności. W rezultacie Indie mogą uciekać się działań pozorowanych i tymczasowych, oddalając się tym samym od realnej rewolucji w dziedzinie energetyki.

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2011
  • Language: English