PROLETER. Organ of the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia (1940 / 10-11-12) Cover Image

PROLETER. Organ Centralnog Komiteta Komunističke Partije Jugoslavije (1940 / 10-11-12)
PROLETER. Organ of the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia (1940 / 10-11-12)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: proletariat; communism; Yugoslavia; KPJ (Communist Party of Yugoslavia); Soviet Union; social classes; conference;resolution; Croatia; Montenegro; Boka Kotorska; Sandžak; Kosovo; Metohija; BiH; freedom; independence;syndicate;decline; organisation; SKOJ;
Summary/Abstract: Sovjetski Savez sprečio bratoubilački rat na Balkanu. Radnici, seljaci i građani, vojnici, podoficiri i oficiri Jugoslavije! Nacionalno ugnjeteni narodi Jugoslavije. Radnici i radnice Jugoslavije. Pozdravi sa I konferencije Komunističke Partije Hrvatske. Braći po klasi, drugovima po borbi, žrtvama bijeloga terora! Rezolucija I konferencije Komunističke partije Hrvatske. Ojačati i učvrstiti partisku organizaciju. Jedinstvo radničke klase. Borbeni savez radnika i seljaka. Za slobodu i nezavisnost ugnjetenih naroda Jugoslavije. Za očuvanje mira i nezavisnosti naroda Jugoslavije. Rad među omladinom i ženama. Rad u radničkim sindikatima. U borbu protiv reakcije za pomoć žrtvama reakcije. Pozdravi sa VIII partijske konferencije za Crnu Goru, Boku, Sandžak, Kosovo i Metohiju. Rezolucija VIII pokrajinske konferencije KPJ za Crnu Goru, Boku, Sandžak, Kosovo i Metohiju. Pad partijske organizacije i greške. Zadaci part. organizacija i novog rukovodstva. Pitanje kadrova. Pad među omladinom. Rad u sindikatima. Rad na selu. Rad među ženama. Tehnika i propaganda. Borba protiv bijelog terora. Borba protiv skupoće i ratnih lihvara. Borba za oslonac na Sovjetski Savez i ostvarenje pakta o uzajamnoj pomoći. Rezolucija VI pokrajinske konferencije za Vojvodinu. Rezolucija na Pokraniskata konferencija od KPJ vo Makedonija. Iz Rezolucije VI zemaljske konferencije SKOJ-a. Za bolji život radne omladine. Učvršćivanje i reorganizacija SKOJ-a. Iz rezolucije partijske konferencije KPJ za Bosnu i Hercegovinu.

  • Page Count: 24
  • Publication Year: 1940
  • Language: Croatian, Macedonian, Serbian