PROLETER. Organ of the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia (1935 / 09) Cover Image

PROLETER. Organ Centralnog Komiteta Komunističke Partije Jugoslavije (1935 / 09)
PROLETER. Organ of the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia (1935 / 09)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: proletariat; communism; Yugoslavia; communist party; comintern; congres; anti-fascism(s); social democracy; government; bourgeoisie; Lepoglava; news; convicts;
Summary/Abstract: VII. kongres kominterne. Za jedinstvenu radničku partiju. Iz završnog govora druga Georga Dimitrova. Jedinstveni proleterski front - Antifašistički narodni front. O ulozi socijalne demokratije i njenom odnosu k jedinstvenom frontu proletarijata. O vladi jedinstvenog fronta. O odnosu k buržoaskoj demokratiji. Izbori za Okružne urede. Pokolj u Lepoglavi. Pred razbojničkim napadajem na Abesiniju. Vijesti sa robije. Rukovodeći organi komunističke internacionale.

  • Page Count: 6
  • Publication Year: 1935
  • Language: Croatian, Serbian