PROLETER. Organ of the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia (1935 / 04-05) Cover Image

PROLETER. Organ Centralnog Komiteta Komunističke Partije Jugoslavije (1935 / 04-05)
PROLETER. Organ of the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia (1935 / 04-05)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: proletariat; communism; Yugoslavia; 1st May; arming; Spain; unity; arrests; Oroslavje; Italy; fascism; women; KPJ (Communist Party of Yugoslavia); exclusion; uprising; Greece; SKOJ; school system; SSSR; industry; tax policy; capitalism; migration;
Summary/Abstract: Radnicima i radnicama! Namještenicima i namještenicama! Radničkoj omladini! Ovogodišnji prvi maj. Groznica naoružanja. 9 milijona rubalja za žrtve španjolske komune. Borba za akciono jedinstvo - naša glavna zadaća. Borbeno jedinstvo i borbeni sporazum uprkos svemu! Sa gospodom ili sa narodom. Miljoner - "Predstavnik" radnika. Radnici prisiljavaju žandare da oslobode uhapšene radnike u Oroslavlju. Protiv zastranjivanja od part. linije. Imperijalistički pohod talijanskog fašizma proti Abesinije. 1. Maj i proleterske žene. Talijansko-Abesinski rat prijeti da izazove svjetski imperijalistički rat. Isključenje iz partije. Vojna pobuna u Grčkoj. Uloga vojnih klika na Balkanu. Stav radničke klase u Grčkoj. Ekonomska i politička kriza u Grčkoj. Monarhije i republika u Grčkoj. Prvi universitet zadrugara-kolhoznika. Za efikasnu pomoć SKOJ-u. Porast revolucionarnog seljačkog pokreta u Jugoslaviji. Komunistička demonstracija u Crnoj Gori. Borba za akciono jedinstvo. Akcija Crvene Sindikalne internacionale. Iz zemlja socijalizma. Kongres kolhoznika udarnika. Nekoliko brojki i sovjetskom školstvu. Nacionalna politika u školstvu. Krupskaja o tekovinama žena u SSSR. Žena u SSSR. Grandiozni uspjesi socijalističke industrije. Poreska politika Sovjetske Države. Stalni porast blagostanja radnika u SSSR. Borba protiv bijelog terora. Iz kazamata fašizma i kapitalizma. Držanje druga Antikainena pred buržoaskim sudom. Borbena pomoć naše emigracije. Pooštrenje fašističkog terora u Jugoslaviji. Poslednje osude i procesi u Jugoslaviji. Radničko seljački dopisi. Ocjene i prikazi. "Hrvatski Put". "Revolucionarna fronta radnika i seljaka". "Komunista". "Srp i čekić. "Pomoć u borbi". "Šta i kako da se radi" br. 5. "Protiv Glavnjače". Beogradski omladinski letaci. 16.000 političkih zatvorenika u Polskoj. Rad Jugofašista medju radnicima. Strajk konfekcionara kod "Tivara" u Varaždinu. Štrajk gladju političkih zatvorenika u Austriji.

  • Page Count: 16
  • Publication Year: 1935
  • Language: Croatian, Serbian