PROLETER. Organ of the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia (1935 / 01) Cover Image

PROLETER. Organ Centralnog Komiteta Komunističke Partije Jugoslavije (1935 / 01)
PROLETER. Organ of the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia (1935 / 01)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: proletariat; communism; Yugoslavia; KPJ (Communist Party of Yugoslavia); Ernst Thälmann; fascism;Stalin; anniversary; Spain; URSS; unemployment; Marseille; Soviet Union; syndicate; France; miners; socialism; SSSR; capitalism; Dalmatia;
Summary/Abstract: IV. Zemaljska Konferencija KPJ. U borbu protiv unutrašnjeg i vanjskog fašizma! 17. godina Oktobarske revolucije. I.V. Staljin - 55 godina. U pomoć herojskim borcima u Španiji! Španjolska Komuna, Kongres URSS-a. Na čelo borbe nezaposlenih radnika! Organizujte borbu seljaštva protiv zelenaške pljačke i egzekucija. Istina o stavu sovjetske javnosti povodom atentata u Marselju. Protiv fašizacije Radničke Komore u Dalmaciji. Put hrvatskog i ostalih ugnjetenih naroda k oslobodjenju. Za borbene sporazume s revolucionarnim, republikanskim seljačkim grupama. Izbori rad. poverenika. Razbojnička špilja u Beogradu. Ubistvo druga S.M. Kirova. Klicanja Sovjetskom Savezu na Kongresu Hodžerine "Narodne Stranke". Borba za akciono jedinstvo. G. Dimitrov španjolskoj Omladini. Stvaranje jedinstvenih sindikata u Francuskoj. Akciono jedinstvo studenata. Evropski rudari za zajedničku pomoć rudarima u Austriji. Akciono jedinstvo u Rumunskoj Film o Čeljuskincima u Beogradu. Žandari o uticaju naše partije. Iz zemlje socijalizma. Zasjedanje generalnog štaba socijalističke industrije. Reorganizacija sovjetskih sindikata. Ukidanje hljebnih karti u SSSR. Parazitizam kapitalizma. Protiv bijelog terora. Osuda u procesu protiv primorskih radnika i seljaka. Nova umorstva Hortijevih krvnika - spasite Rakošija. Bjesnilo reakcije poslije marseljskog atentata. Statistika žrtava beloga terora za septembar i oktobar 1934. Radničko-seljački dopisi. Bijeda i borba mornara. Štrajkaški pokret u Dalmaciji. Položaj radnika u pomorskom arsenalu u Tivtu. Dopis iz Novog Mjesta. Ocjene i prikazi.

  • Page Count: 16
  • Publication Year: 1935
  • Language: Croatian, Serbian