PROLETER. Organ of the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia (1934 / 08) Cover Image

PROLETER. Organ Centralnog Komiteta Komunističke Partije Jugoslavije (1934 / 08)
PROLETER. Organ of the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia (1934 / 08)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: proletariat;communism;Yugoslavia; political party; strike; movements; youth; convicts;verdict;Soviet Union; labour migration; war; Bosnia;miners;socialism;world war; pope;political process; demonstrations; Belgrade; unemployment;radio;news;Ernst Thälmann;
Summary/Abstract: Na čelo štrajkačkog pokreta! Omladinski dan. Grozna osuda pol. kažnjenika. Uralo-Kuznjecki kombinat - ponos Sovjetskog Saveza. Žrtve reakcije pod okriljem radnih iseljenika. "Rat - jedini spas!" Borite se za oslobodjenje Thalmanna! Za akcioni jedinstvo proletarijata. Manevar ili životna potreba rad. klase. Bosanski rudari u borbu! Tražimo uspostavljanje diplomatskih odnosa sa Sovjetskim Savezom! Nacionalsocijalistički puč u Austriji. Raspadanje nacional-socijalizma u Njemačkoj. Bilanca svjetskog rata. Generalni štrajk radnika u San Francisco. Prvi koraci su učinjeni. Radni iseljenici iz Jugoslavije - u prvim redovima revolucionarne borbe! Gojko Vukovic. Popovi - lopovi. Razvitak nauke u socijalizmu. Radničko - seljački dopisi. Statistika političkih procesa u junu 1934. Demonstracije i borbe studenata u Beogradu. Besposlica i bijeda u Brodu. Hapšenja u Primorju. Protiv zaglupljivanja u školama. Komunistički govor po radiu, Ocjene i prikazi. "Šta i kako da se radi" Kratke vesti.

  • Page Count: 16
  • Publication Year: 1934
  • Language: Croatian, Serbian