PROLETER. Organ of the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia (1932 / 02) Cover Image

PROLETER. Organ Centralnog Komiteta Komunističke Partije Jugoslavije (1932 / 02)
PROLETER. Organ of the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia (1932 / 02)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): History of Communism
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: proletariat; communism; Yugoslavia; political party; workers class; sailors; deprived; revolution; commissioner; cell; factory; SSSR; Belgrade; Slovenia; Maribor; Ljubljana; Croats;
Summary/Abstract: RADNICI! RADNI NARODE GRADA I SELA! TRANSPORTNI I LUČKI RADNICI! MORNARI! RADNI NARODE GRADA I SELA! POTIŠTENI I OBESPRAVLJENI ZA REVOLUCIONARNI IZLAZ IZ KRIZE O IZBORIMA RADNIČKIH POVERENIKA I BORBI ZA PRAVE RADNIČKE POVERENIKE ĆELISKI RAD ŠTA TREBA DA RADI TVORNIČKA ĆELIJA O LEGALNIM MOGUĆNOSTIMA RADA O TVORNIČKIM NOVINAMA I LETACIMA O FORMIRANJU PARTIJSKE ĆELIJE O KONSPIRACIJI O ZADATCIMA I RADU REVOLUCIONARNIH SINDIKALNIH GRUPA NA PREDUZEĆIMA O STUDENTSKIM DEMONSTRACIJAMA BORBA SA PROVOKACIJOM CRVENA POMOĆ RAZGOLIĆENI PROVOKATOR NOVA PRIPREMA RATA PROTIV S.S.S.R K 50-GODIŠNJICI DRUGA PJATNICKOG DRUG A. ŠARIĆ DOPIS IZ BEOGRADA IZ SLOVENIJE DOPIS IZ MARIBORA MARIBOR LJUBLJANA GIBANJE STEKLARJEV BIBLIOGRAFIJA "PUT K OSLOBODJENJU HRVATSKOG NARODA.."

  • Page Count: 10
  • Publication Year: 1932
  • Language: Serbian