Izbor - Kosmet, 2007 / 10 / 05 Cover Image

Izbor - Kosmet, 2007 / 10 / 05
Izbor - Kosmet, 2007 / 10 / 05

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Politics, Geography, Regional studies, International relations/trade, Security and defense, Inter-Ethnic Relations, Geopolitics
Published by: TANJUG
Keywords: Kosovo; Metohija; Serbia; international law; independence; Albanians; ethnicity; Dayton; Ohrid; war; Balkans; citizenship;
Summary/Abstract: MEĐUNARODNO PRAVO I NEZAVISNOST KOSOVA (Start - Tirana) NEREŠENO ALBANSKO PITANJE I NACIONALNA (NE)MOBILISANOST (Epoka e re - Priština) TRI DIMENZIJE PROCESA REŠAVANJA STATUSA KOSOVA (Zëri - Priština) DEJTON, OHRID I KOMPROMIS ZA KOSOVO (Koha ditore - Priština) SRBIJA PONOVO PRETI RATOM (Lajm - Priština) JEDNOSTRANA OKUPACIJA I JEDNOSTRANA NEZAVISNOST (55 - Tirana) MEĐUNARODNI “DICTATORSHIP” (Infopress - Priština) KLJUČNA ENIGMA: ŠTA ĆE RADITI KONTAKT GRUPA U NOVEMBRU (Zëri - Priština) TARZANOVI “ROĐACI” I STIVEN ŠUK (Epoka e re - Priština) GOSPODINE PUTIN, KOSOVO NIJE ABHAZIJA! (55 - Tirana) REZERVNI SRPSKI SCENARIO (Lajm - Priština) KRIMINAL U HARMONIJI SA POLITIKOM (Infopress - Priština) NENAGRAĐENO ALBANSKO STRPLJENJE (Kosova sot - Priština) PARALELNE STRUKTURE I NEFUNKCIONISANJE ZAKONA - PRETNJA (Zëri - Priština) ISKORENITI PARALELIZAM SRPSKE MANJINE (55 - Tirana) MEDIJSKI RAT (Koha ditore - Priština) BALKANSKI SUKOB OKO DVOJNOG DRŽAVLJANSTVA (Gazeta shqiptare - Tirana)

  • Page Count: 24
  • Publication Year: 2007
  • Language: Serbian